Bibliography/Norway

From The Viking Age Compendium
Jump to: navigation, search

Filter list by:

View All
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Books
Papers, Reports & Articles
CD's & Websites
By Country
Others

England
Scotland
Wales
Isle of Man
Ireland
Norway
Iceland
Denmark
Sweden
Western Europe

Books and Papers about Norway

Reference Chapters Series Cite
Brogger, Anton Wilhelm (1921) The Oseburg Ship. Brogger 1921
Christensen, A.E.; Ingstad, A. and Myhre, B. (1992) Oseberg Dronningens Grav - Vår Arkeologiske Nasjonalskatt i Nytt Lys
Reference Cite
Ingstad, Anne Stine (1992) 'The textiles in the Oseberg ship'. Ingstad 1992
Christensen 1992
Farbregd, O. (1972) 'Pilefunn fra Oppdalsfjella' [Arrow heads found in Oppdalsfjells]. Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab Museet. Miscellanea 5. Farbregd 1972
Fortidsminneforeningen (1875) Foreningen til Norske Fortidsmindesmerkers Bevaring: 875 Foreningen til Norske Fortidsmindesmerkers Bevaring: 875 Fortidsminneforeningen 1875
Grieg, Sigurd (1947) Gjermundbufunnet en høvdingegrav fra 900-årene fra Ringerike. --- Grieg 1947
Lovlid, D. H. Nye tanker om Skjoldehamnfunnet (MA). 2009. Lovlid 2009
Lovlid, D. H. Skjoldehamnfunnet i lys av ny kunnskap. 2010. Lovlid 2010
NCH-Gjermundbu Mail Shirt.jpg
Norway: Gjermundbu
Norway: Gjermundbu
Norway: Gokstad
Norway: Gokstad
Norway: Oseberg
Norway: Oseberg
Skre, Dagfinn (2011) Things from the Town. Kaupang Excavation Project Volume 3. Skre 2011
VA Gokstad.JPG
Vedeler, Marianne; Lovise Aannestad, Hanne; Elliott, Katherine; Vike, Vegard (2018) Vikingr. --- Vedeler 2018
Vedeler, Marianne (2019) The Oseberg Tapestries. --- Vedeler 2019